040-13 30 30 info@vsgruppen.se

VS Gruppen är ett modernt VVS-företag med bas i södra Sverige. Vi är ett ungt företag med siktet inställt på bli en ledande aktör på marknaden. VS Gruppen är ett Auktoriserat VVS-företag med en personalstyrka som har dokumenterad kompetens och stor erfarenhet inom sina specialområden. Idag sysselsätter vi cirka 20 medarbetare och har ett etablerat samarbete med ett flertal underentreprenörer.

 

… allt som rör värme och sanitet

VS Gruppen ska vara det självklara valet för allt som rör värme, vatten och sanitet. Våra tjänster omfattar såväl installationer som reparationer och service. Vi har en flexibel organisation som arbetar kundorienterat och kostnadseffektivt. Inget uppdrag är för stort eller litet. Våra uppdragsgivare är både privatpersoner, företag, myndigheter och bostadsrättsföreningar.

 

Vi finns där du behöver oss

VS Gruppen är baserad i Malmö och arbetar i huvudsak med kunder i södra Sverige.

 

En del av Svenska Investeringsgruppen

VS Gruppen är en del av Svenska Investeringsgruppen, SIG, som är inriktad på finansiering, utveckling och förädling av fastigheter, i Sverige och internationellt. Med ett proaktivt ägarskap har SIG ambitionen att utveckla VS Gruppen till en ledande aktör inom VVS.

>> Läs mer om SIG på investeringsgruppen.com

 

Ledning

Christian Lantz

VD

Driven installationsingenjör med lång erfarenhet i branschen. Har tidigare arbetat som VVS projektör på ett större konsultbolag samt medverkat i ledningsgruppen i ett större VS-Entreprenadbolag. Christians styrka är teknisk kompetens, projektledning samt noggrannhet.

Dan Astrén

styrelseordförande

Dan är en nyskapande entreprenör i fastighetsbranschen sedan 2002 då han började investera i hyresfastigheter. 2007 grundade han Svenska Investeringsgruppen AB som innehar aktiemajoriteten i VS Gruppen.

Jonas Mårtensson

partner & projektledare

Tävlingsinriktad, ansvarstagande och lösningsorienterad är ledord för Jonas, som startade sitt eget VVS-bolag vid 18 års ålder. Med erfarenhet och kunskap från över ett decennium av företagande inom VVS besitter han idag ovärderlig kompetens inom projektledning och kundrelationer.

Tomas Magnusson

styrelseledamot

Tomas har under de senaste åren grundat och drivit två framgångsrika fastighetsbolag med inriktning på fastighetsförädling och fastighetsutveckling. Han har en bred erfarenhet av bygg- och fastighetsmarknaden i såväl Sverige som i Europa.