... allt som rör värme och sanitet

Våra tjänster omfattar såväl installationer som reparationer och service. Vi har en flexibel organisation som arbetar kundorienterat och kostnadseffektivt. Våra uppdragsgivare är både privatpersoner, företag, myndigheter och bostadsrättsföreningar.

Certifierad kompetens

VS Gruppen är bland annat auktoriserat enligt branschregler för säker vatteninstallation. Vi är medlemmar i Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen och våra VVS-montörer är branschcertifierade.

Kunden i fokus

Hos oss är du som kund inte bara en i mängden, du är en stor del av vår framgång och vår bästa reklampelare. En nöjd kund är för oss den absolut viktigaste måttstocken för att vi gjort vårt jobb rätt.

TEKNISK FASTIGHETSSERVICE

Vi kan hjälpa dig med allt från minsta reparation till större projekt. En hållbar investering för dig som kräver avkastning.

NYBYGGNATION

Vi hjälper dig med projektledning av all VVS vid nybyggnation av villor, lägenheter, gruppboenden mm.

ENERGIOPTIMERING

VS Gruppen har ett brett kunnande när det gäller energioptimering i fastigheter med olika behov och förutsättningar.

VÄRMEPUMPSERVICE

Från det lilla huset som ska ha en värmepump till den stora bostadsrättsföreningen som önskar rådgivning i samband med val och installation av värmepumpar.

Kontakta oss