VS Gruppen är ett modernt VVS-företag med bas i södra Sverige. Vi är ett företag med siktet inställt på bli en ledande aktör på marknaden. VS Gruppen är ett Auktoriserat VVS-företag med en personalstyrka som har dokumenterad kompetens och stor erfarenhet inom sina specialområden. Idag sysselsätter vi cirka 35 medarbetare och har ett etablerat samarbete med ett flertal underentreprenörer.

… allt som rör värme och sanitet

VS Gruppen ska vara det självklara valet för allt som rör värme, vatten och sanitet. Våra tjänster omfattar såväl installationer som reparationer och service. Vi har en flexibel organisation som arbetar kundorienterat och kostnadseffektivt. Inget uppdrag är för stort eller litet. Våra uppdragsgivare är både privatpersoner, företag, myndigheter och bostadsrättsföreningar.

Vi finns där du behöver oss

VS Gruppen är baserad i Malmö och arbetar i huvudsak med kunder i södra Sverige.

Ledning

Tommy Larsson – VD

Tommy.larsson [a] vsgruppen.se 

Patrik Ekeroth – Entreprenadansvarig

Patrik.Ekeroth [a] vsgruppen.se

Mats Lorentz – Projektledare

Mats.Lorentz [a] vsgruppen.se

Ilir Asani – Inköp-/ Kalkylansvarig

Ilir.Asani [a] vsgruppen.se

Richard Jönsson – Serviceansvarig

Richard.jonsson [a] vsgruppen.se

Lars Andersson – Serviceledare

Lars.andersson [a] vsgruppen.se